PITCHME.md 3.84 KB
Newer Older
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
1
2
3
4
5
6
# Python 3

---

### Története

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
7
 - Guido van Rossum
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
8

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
9
 - 1991-ben jött létre
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
10

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
11
 - Magas szintű programozási nyelv
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
12

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
13
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
14
15
16

### Interpretált

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
17
 - A kódot egy interpreter dolgozza fel
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
18
19
20
21
22

---

### Miért jó a python?

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
23
 - Könnyen tanulható
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
24

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
25
 - Bárhol lefut
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
26

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
27
 - Nem kell lefordítani
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
28

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
29
 - Végtelen package
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
30

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
31
 - Gyors fejlesztés
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
32

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
33
 - Szövegfeldolgozás
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
34

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
35
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
36
37
38

### Hátrányok

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
39
 - Csak runtime error
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
40

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
41
 - Dinamikus változok
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
42

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
43
 - Lassabb, mint egy lefordított program
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
44
45
46
47
48
49
50
51
52

---

### Pip

```
pip install colorama
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
53
 - csomagkezelő
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
54

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
55
 - egy helyen van minden
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
56

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
57
 - könnyen használható
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
58

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
59
 - globálisan felrakhatók a csomagok
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
60
61
62
63
64
65

Note:

- könnyen használható
 - C++ ban jóval nehezebb

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
66
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
67
68
69

### Virtualenv

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
70
 - saját környezet minden projekthez(dependecy)
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
71

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
72
 - pipenv
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
73
74
75
76
77
78
79
80
81

---

### Hello World!

```python
print("Hello World!")
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
82
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95

```python
from colorama import init
from colorama import Fore, Back, Style

init()
print(Fore.RED + 'some red text')
print(Back.GREEN + 'and with a green background')
print(Style.DIM + 'and in dim text')
print(Style.RESET_ALL)
print('back to normal now')
```

96
97
---

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
### Szintaxis

```python
#!/usr/bin/python3

import sys

try:
  # open file stream
  file = open(file_name, "w")

except IOError:
  print ("There was an error writing to", file_name)
  sys.exit()
print ("Enter '", file_finish,)
print "' When finished"

while file_text != file_finish:
  file_text = raw_input("Enter text: ")
  
  if file_text == file_finish:
   # close the file
	 file.close
   break
  file.write(file_text)
  file.write("\n")
file.close()
file_name = input("Enter filename: ")

if len(file_name) == 0:
  print ("Next time please enter something")
  sys.exit()

try:
  file = open(file_name, "r")

except IOError:
  print ("There was an error reading file")
  sys.exit()
file_text = file.read()
file.close()
print (file_text)
```

Note:

- Nincs sorvég jel
- A kód blokkok indentálva vannak nincs kapcsoszárójel
- komment #

---

### Változók

- integer
- float
- string
- list
- tuple
- dictionary

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
159
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
160
161
162
163

### List

```python
164
myList = ['physics', 'chemistry', 'physics', 1997, 2000]
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
165
166
167
168
```

bármilyen típus lehet benne

169
módosítható(mutable)
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
170

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
171
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
172
173

```python
174
175
print ("myList[0]: ", myList[0])
print ("myList[1:5]: ", myList[1:5])
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
176
177
178
```

```python
179
180
myList.append(5)
del myList[2]
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
181
182
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
183
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201

### Tuple

Ugyanaz, mint egy lista

Nem módosítható(immutable)

```python
tup1 = (12, 34.56)
tup2 = ('abc', 'xyz')
```

```python
# tup1[0] = 100;
tup3 = tup1 + tup2
print (tup3)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
202
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237

### Dictionary

Kulcs érték pár

A kulcs egyedi, érték bármi lehet

```python
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}
```

```python
print ("dict['Name']: ", dict['Name'])
dict['Age'] = 8
del dict['Name']
```

---

### Alap beépített fgv-ek

int

hex

oct

str

len

list

range

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
238
---
239

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
240
### Ciklusok
Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
241
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
#### While

```python
count = 0
while (count < 9):
  print ('The count is:', count)
  count = count + 1
```

```python
>>> range(5)
range(0, 5)
>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
258
---
259

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
#### For

```python
for var in range(5):
  print (var)
```

```python
for letter in 'Python':   # traversal of a string sequence
  print ('Current Letter :', letter)
print()
fruits = ['banana', 'apple', 'mango']

for fruit in fruits:    # traversal of List sequence
  print ('Current fruit :', fruit)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
277
278
---

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
### Elágazás

```python
if expression1:
  statement(s)
elif expression2:
  statement(s)
elif expression3:
  statement(s)
else:
  statement(s)
```

---

### Osztályok

```python
class Employee:
  'Common base class for all employees'
  empCount = 0

  def __init__(self, name, salary):
   self.name = name
   self.salary = salary
   Employee.empCount += 1
  
  def displayCount(self):
   print ("Total Employee %d" % Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
   print ("Name : ", self.name, ", Salary: ", self.salary)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
313
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
314
315

### Getter, Setter