PITCHME.md 4.34 KB
Newer Older
Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
1
# Python 3 alapok
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
2
3
4
5
6

---

### Története

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
7
 - Guido van Rossum
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
8

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
9
 - 1991-ben jött létre
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
10

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
11
 - Magas szintű programozási nyelv
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
12

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
13
14
15
16
17
18
Note:
  - BDFL (Benevolent dictator for life)
  - Monty Python, karácsony
  - könnyen olvasható, tanulható, gyors fejlesztés
  - lassú

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
19
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
20
21
22

### Interpretált

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
23
24
25
 - A kódot egy értelmező dolgozza fel
 - Nem kell fordítani
 - Platformfüggetlen
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
26

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
27
Note:
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
28

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
29
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
30

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
31
### Miért szeretjük a python?
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
32

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
33
34
35
Note:
  - Magasszintű:
   - Könnyen tanulható, gyors fejlesztés
Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
36
37
  - Interpretált:
   - Bárhol lefut, nem kell lefordítani
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
38

Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
39
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
40

Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
41
KÉP: https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*_e09A-2xg4x7PG_A.
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
42

Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
43
---
Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66

### Tökéletes?!

+++
### Tökéletes?!

NEM!

+++

### Tökéletes?!
- Lassú, nagyon lassú
- Zabálja a ramot
- Csak futási hiba

Note:

+++
Kép: https://benchmarksgame-team.pages.debian.net/benchmarksgame/faster/gpp-python3.html

Note:
 https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
---
Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
67
68
### Csomagok

Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
69
70
71
72
- Webfejlesztés:
  - Django
  - Flusk
  - Requests
Bodor Máté's avatar
v0.05    
Bodor Máté committed
73
74
75

+++

Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
76
77
78
- IT Security:
  - Scapy
  - Nmap
Bodor Máté's avatar
v0.05    
Bodor Máté committed
79
80
81

+++

Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
82
83
84
- AI:
  - TensorFlow
  - Keras
Bodor Máté's avatar
v0.05    
Bodor Máté committed
85
86
87

+++

Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
88
89
90
91
- Data Science:
  - Pandas
  - StatsModels
  - NumPy
Bodor Máté's avatar
v0.05    
Bodor Máté committed
92
93
94

+++

Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
95
96
97
98
- GUI:
  - PyQt
  - Tkinter
  - Flexx
Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
99
 
Bodor Máté's avatar
v0.05    
Bodor Máté committed
100
+++
Bodor Máté's avatar
v0.06    
Bodor Máté committed
101
102
103
104
- Data visualization
  - matplotlib
  - Plotly
  - geoplotlib
Bodor Máté's avatar
v0.03    
Bodor Máté committed
105
Note:
Bodor Máté's avatar
v0.04    
Bodor Máté committed
106
107
  

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
108
109
110
111
---

### Pip

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
112
 - csomagkezelő
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
113

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
114
 - egy helyen van minden
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
115

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
116
 - könnyen használható
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
117
118
119
120
121
122

Note:

- könnyen használható
 - C++ ban jóval nehezebb

Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
123
124
125
126
127
128
+++

```
pip install colorama
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
129
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
130
131
132

### Virtualenv

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
133
 - saját környezet minden projekthez(dependecy)
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
134

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
135
 - pipenv
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
136

Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
```cmd
python -m venv venv
```

```cmd
venv\Scripts\activate.bat
```
```bash
python3 -m venv venv
```

```bash
source venv\bin\activate.bat
```

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
152
153
154
155
---

### Hello World!

Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
156
157
+++ 

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
158
159
160
161
```python
print("Hello World!")
```

Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
162
+++
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175

```python
from colorama import init
from colorama import Fore, Back, Style

init()
print(Fore.RED + 'some red text')
print(Back.GREEN + 'and with a green background')
print(Style.DIM + 'and in dim text')
print(Style.RESET_ALL)
print('back to normal now')
```

176
177
---

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
### Szintaxis

```python
#!/usr/bin/python3
import sys

try:
  # open file stream
  file = open(file_name, "w")

except IOError:
  print ("There was an error writing to", file_name)
  sys.exit()
print ("Enter '", file_finish,)
print "' When finished"

while file_text != file_finish:
  file_text = raw_input("Enter text: ")
Bodor Máté's avatar
v0.07    
Bodor Máté committed
196
 
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
```

Note:

- Nincs sorvég jel
- A kód blokkok indentálva vannak nincs kapcsoszárójel
- komment #

---

### Változók

- integer
- float
- string
- list
- tuple
- dictionary

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
216
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
217
218
219
220

### List

```python
221
myList = ['physics', 'chemistry', 'physics', 1997, 2000]
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
222
223
224
225
```

bármilyen típus lehet benne

226
módosítható(mutable)
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
227

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
228
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
229
230

```python
231
232
print ("myList[0]: ", myList[0])
print ("myList[1:5]: ", myList[1:5])
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
233
234
235
```

```python
236
237
myList.append(5)
del myList[2]
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
238
239
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
240
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258

### Tuple

Ugyanaz, mint egy lista

Nem módosítható(immutable)

```python
tup1 = (12, 34.56)
tup2 = ('abc', 'xyz')
```

```python
# tup1[0] = 100;
tup3 = tup1 + tup2
print (tup3)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
259
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294

### Dictionary

Kulcs érték pár

A kulcs egyedi, érték bármi lehet

```python
dict = {'Name': 'Zara', 'Age': 7, 'Class': 'First'}
```

```python
print ("dict['Name']: ", dict['Name'])
dict['Age'] = 8
del dict['Name']
```

---

### Alap beépített fgv-ek

int

hex

oct

str

len

list

range

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
295
---
296

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
297
### Ciklusok
Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
298
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
#### While

```python
count = 0
while (count < 9):
  print ('The count is:', count)
  count = count + 1
```

```python
>>> range(5)
range(0, 5)
>>> list(range(5))
[0, 1, 2, 3, 4]
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
315
---
316

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
#### For

```python
for var in range(5):
  print (var)
```

```python
for letter in 'Python':   # traversal of a string sequence
  print ('Current Letter :', letter)
print()
fruits = ['banana', 'apple', 'mango']

for fruit in fruits:    # traversal of List sequence
  print ('Current fruit :', fruit)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
334
335
---

Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
### Elágazás

```python
if expression1:
  statement(s)
elif expression2:
  statement(s)
elif expression3:
  statement(s)
else:
  statement(s)
```

---

### Osztályok

```python
class Employee:
  'Common base class for all employees'
  empCount = 0

  def __init__(self, name, salary):
   self.name = name
   self.salary = salary
   Employee.empCount += 1
  
  def displayCount(self):
   print ("Total Employee %d" % Employee.empCount)

  def displayEmployee(self):
   print ("Name : ", self.name, ", Salary: ", self.salary)
```

Bodor Máté's avatar
v0.01    
Bodor Máté committed
370
---
Bodnár Zsombor's avatar
WIP    
Bodnár Zsombor committed
371
372

### Getter, Setter