Commit 1a1eefc3 authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

'v0.30'

parent 64654c97
......@@ -103,13 +103,13 @@ Note:
### Tökéletes?!
+++
---
### Tökéletes?!
NEM!
+++
---
### Tökéletes?!
......@@ -121,7 +121,7 @@ Note:
- alacsonyszintű nyelvekhez képest, c, c++
- pl: nem kell memoria teruletet foglalni
+++
---
![C++ vs Python3](https://raw.githubusercontent.com/DevTeamSCH/python-kszkepzes/master/media/c%2B%2B_vs_python.png)
......@@ -142,33 +142,33 @@ N-body
- Flusk
- Requests
+++
---
- IT Security:
- Scapy
- Nmap
+++
---
- AI:
- TensorFlow
- Keras
+++
---
- Data Science:
- Pandas
- StatsModels
- NumPy
+++
---
- GUI:
- PyQt
- Tkinter
- Flexx
+++
---
- Data visualization
- matplotlib
......@@ -178,111 +178,17 @@ Note:
---
### Pip
- Csomagkezelő
- Egy helyen van minden
- Könnyen használható
Note:
- könnyen használható
- C++ ban jóval nehezebb lib import
+++
```bash
pip install <package>
```
---
### Virtualenv
- Saját környezet minden projekthez
Note:
- Dependency, egy csomag több verzió
+++
- Windows:
```cmd
python -m venv venv
```
```cmd
venv\Scripts\activate.bat
```
+++
- Linux:
```bash
python3 -m venv venv
```
```bash
source venv/bin/activate
```
---
### Flake8
- Linter
- Segít jobb kódot írni:
- Syntax error
- Typo
- Rossz formázás
- pep8(Style Guide)
```cmd
pip install flake8
```
```cmd
flake8 <filename>
```
Note:
- Style Guide
- átlátható
- egységes
- kevesebb merge conflict
---
### Black
- Atomatikusan formázza a kódot.
```cmd
pip install black
```
```cmd
black <filename>
```
---
### Hello World
+++
---
```python
print("Hello World!")
```
+++
---
```bash
pip install colorama
......@@ -337,7 +243,7 @@ Note:
- string
- list, tuple, dictionary, ...
+++
---
```python
a = 2
......@@ -357,7 +263,7 @@ Output
(4+8j)
```
+++
---
```python
x = False
......@@ -384,35 +290,35 @@ stringstringabc
### List
+++
```python
list = ["a", "b", "c", 1, 2, 3]
```
- Bármilyen típust tartalmazhat (általában egyforma)
- Az elemek indexelhetőek
- Módosítható(mutable)
- Az elemek indexelhetőek
+++
---
```python
list = ["a", "b", "c", 1, 2, 3]
for a in list:
print(a)
print(list)
list[4] = 22
list.append(50)
del list[3]
print(list[2:5])
print(list[2:])
print(list[:4])
```
Output:
```python
a
b
c
1
2
3
['a', 'b', 'c', 1, 2, 3]
['c', 22, 3]
['c', 22, 3, 50]
['a', 'b', 'c', 22]
```
---
......@@ -420,76 +326,103 @@ c
### Mit ír ki?
```python
list = ["SCH", (), 105, "KSZK", "ujonc", 69.69, []]
print list[2:4]
list = ["SCH", "ujonc", "KSZK", "105", ["Kocka", "utca"], 69.69, []]
print(list[-5:-3])
```
---
```python
list = ["SCH", "ujonc", "KSZK", "105", ["Kocka", "utca"], 69.69, []]
print(list[-5:-3])
```
Output:
```python
['KSZK', '105']
```
---
### Tuple
+++
```python
tuple = ("a", "b", 3, 4)
```
- Ugyanaz, mint egy lista
- De nem módosítható(immutable)
+++
---
```python
tuple = ("a", "b", 3)
tuple = ("a", "b", 3, 4)
item = tuple[2]
for a in tuple:
print(a)
print(tuple)
a, b, c = tuple
a, b, c, d = tuple
print(c)
tuple2 = (34, 56, "d")
tuple3 = tuple + tuple2
print(tuple3)
length = len(tuple3)
print(length)
```
Output:
```python
a
b
3
('a', 'b', 3, 4)
3
('a', 'b', 3, 34, 56, 'd')
('a', 'b', 3, 4, 34, 56, 'd')
7
```
---
### Dictionary
+++
```python
dict = {"Name": "Zara", "Age": 10, "Class": "First"}
```
- Kulcs érték pár
- A kulcs egyedi, érték bármi lehet
- Kulcs csak string, egyedi érték
- Érték bármilyen típusú lehet
- Kulcsal indexelhető
- Mutable
+++
---
```python
dict = {"Name": "Zara", "Age": 10, "Class": "First"}
print(dict)
dict["Pet"] = "Dog"
print(dict["Pet"])
dict["Age"] = 8
for key, value in dict.items():
print(key, " : ", value)
del dict["Name"]
print("Name" in dict)
bool = "Name" in dict
print(bool)
```
Output:
```python
Name : Zara
Age : 8
Class : First
{'Name': 'Zara', 'Age': 10, 'Class': 'First'}
Dog
False
```
......@@ -497,42 +430,117 @@ False
### Set
+++
```python
set = {1, 3, 5}
```
- Mint a lista, csak minden érték egyszer szerepelhet
- Nem biztos, hogy sorban tárolja
- Mint a lista, csak minden érték egyszer szerepelhet benne
- Nem indexelhető
- Nem biztos, hogy sorban tárolja az elemeket
- Mutable
+++
---
```python
set = {1, 3, 5}
print(set)
print(1 in set)
print(2 in set)
set.add(2)
set.update([6, 4])
for a in set:
print(a)
set.update([6, 4, 1])
print(set)
set2 = {2, 6, 10, 11}
union = set.union(set2)
print(union)
```
Output:
```python
{1, 3, 5}
True
False
{1, 2, 3, 4, 5, 6}
{1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 11}
```
---
## Ciklusok
---
### While
```python
i = 1
while i < 6:
print(i)
i += 1
```
Output:
```python
1
2
3
4
5
6
```
---
### For(each)
```python
a = [1, 2, 3]
for x in a:
print(x)
ls = list(range(5))
print(ls)
for x in range(1, 6, 2): # for (int i = 1; i < 6; i += 2)
print(x)
```
Output:
```python
1
2
3
[0, 1, 2, 3, 4]
1
3
5
```
---
### Függvények
+++
```python
def function(): # void function() {}
pass
```
- Hasonlít a C, C++ fügvényekre
- Nem kell előre megadni a visszatérési értéket, változók tipusát
---
```python
def fibonacci(n):
......@@ -554,7 +562,7 @@ Output:
55
```
+++
---
- Opcionális paraméter
......@@ -578,7 +586,34 @@ Output:
55
```
+++
---
- Névszerinti paraméterátadás
```python
def print_rectangle(w=0, h=0, x=0, y=0):
print("Rectangle")
print("- size: {}×{}".format(w, h))
print("- position: ({};{})".format(x, y))
print_rectangle(20, 30, 40, 50)
print_rectangle(x=10, w=19, h=25)
```
Output:
```python
Rectangle
- size: 20×30
- position: (40;50)
Rectangle
- size: 19×25
- position: (10;0)
```
---
- Tetszőlegesen sok paraméter, list
......@@ -602,10 +637,11 @@ Output:
```
Note:
- miért van a first paraméter?
- mert a min fgv 0 paraméterre nem értelmes
- mert a min fgv 0 paraméterrel nem értelmes
+++
---
- Tetszőlegesen sok paraméter, dictionary
......@@ -615,55 +651,34 @@ def bar(**kwargs):
print(key, value)
print(bar(Kutya="vau", Cica="miaaau"))
bar(Kutya="vau", Cica="miaaau")
```
Output:
```python
-8
Kutya vau
Cica miaaau
```
+++
---
- Névszerinti paraméterátadás
### Alap beépített fgv-ek
```python
def print_rectangle(w=0, h=0, x=0, y=0):
print("Rectangle")
print("- size: {}×{}".format(w, h))
print("- position: ({};{})".format(x, y))
print_rectangle(20, 30, 40, 50)
print_rectangle(x=10, w=19, h=25)
print(dir(__builtins__))
```
Output:
Output
```python
Rectangle
- size: 20×30
- position: (40;50)
Rectangle
- size: 19×25
- position: (10;0)
['ArithmeticError', 'AssertionError', 'AttributeError', 'BaseException', 'BlockingIOError', 'BrokenPipeError', 'BufferError', 'BytesWarning', 'ChildProcessError', 'ConnectionAbortedError', 'ConnectionError', 'ConnectionRefu', ...]
```
---
### Alap beépített fgv-ek
```python
dir(__builtins__)
```
+++
- input() Allowing user input
- len() Returns the length of an object
- abs() Returns the absolute value of a number
......@@ -673,67 +688,9 @@ dir(__builtins__)
---
### Ciklusok
---
### While
+++
```python
i = 1
while i < 6:
print(i)
i += 1
```
Output:
```python
1
2
3
4
5
```
---
### For(each)
+++
```python
a = [1, 2, 3]
for x in a:
print(x)
print("-")
for x in range(1, 6, 2): # for (int i = 1; i < 6; i += 2)
print(x)
```
Output:
```python
1