Commit 1e4c8769 authored by Bodor Máté's avatar Bodor Máté
Browse files

v0.27

parent 751f5c87
......@@ -5,6 +5,11 @@ import this
```
Note:
- Ki ismeri a Pythont?
- Ki tudja mit csinál a kód?
---
### The Zen of Python, by Tim Peters
......@@ -12,7 +17,7 @@ import this
<div class="half left">
<ol>
@size[24px](<li><b>Beautiful is better than ugly.</b></li>)
@size[24px](<li><b>Explicit is better than implicit.</b></li>)
@size[24px](<li>Explicit is better than implicit.</li>)
@size[24px](<li><b>Simple is better than complex.</b></li>)
@size[24px](<li><b>Complex is better than complicated.</b></li>)
@size[24px](<li>Flat is better than nested.</li>)
......@@ -38,6 +43,11 @@ import this
</ol>
</div>
Note:
- Tim Peters, fő munkatárs
- CPython
- Python tervezési filozófiája, igy irjuk a python kódunkat
---
......@@ -59,11 +69,16 @@ Note:
### Interpretált
- A kódot egy értelmező dolgozza fel
- Nem kell fordítani
- Platformfüggetlen
- Sok féle megvalósítás(CPython, PyPy, ...)
Note:
- Cpython Tim Peters Zen Of Python
- PyPy (C, CLI, JVM), 5x gyorsabb
- Jython bármilyen Java class használhatunk vele, mintha Python modul lenne
- PythonNet
---
### Miért szeretjük a pythont?
......@@ -79,6 +94,11 @@ Note:
![Python is awsome!](https://cdn-images-1.medium.com/max/800/0*_e09A-2xg4x7PG_A.)
Note:
- csomagkezelés, mindenre is van csomag
---
### Tökéletes?!
......@@ -98,11 +118,20 @@ NEM!
Note:
- alacsonyszintű nyelvekhez képest, c, c++
- pl: nem kell memoria teruletet foglalni
+++
![C++ vs Python3](https://raw.githubusercontent.com/DevTeamSCH/python-kszkepzes/master/media/c%2B%2B_vs_python.png)
Note:
N-body
- dinamikus rendszer
- általában fizikai erőkkel szimulálva
- pl galaxysok vizsgalata
- Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune
https://en.wikipedia.org/wiki/N-body_simulation
---
......@@ -497,7 +526,7 @@ False
+++
```python
def fibonacci():
def fibonacci(n):
if n == 0:
return 0
elif n == 1:
......@@ -563,6 +592,10 @@ Output:
-8
```
Note:
- miért van a first paraméter?
- mert a min fgv 0 paraméterre nem értelmes
+++
- Tetszőlegesen sok paraméter, dictionary
......@@ -719,7 +752,7 @@ Hello
```python
class A:
b = "Foo"
_b = "Foo"
def __init__(self):
self.a = 1
......@@ -754,6 +787,10 @@ Foo ρ Fej
---
### Workshop
---
### HF
---
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment