Skip to content

Ruby gem: Omniauth-Authsch

Kozaróczy Zsolt requested to merge kiskoza/authsch-client:master into master

Két változtatást szeretnék hozzáadni:

  1. Lusta voltam mindig előkaparni, hogy mit is kell megcsinálnom egy auth.sch-s projekthez, így kiraktam egy külön gem-be, leírással, mindenestül. Ennek az elérhetőségét adtam hozzá
  2. Az eddig meglévő kigenerált rails projekt nem segíti az integráció megértését, nehezen halászható össze minden, amit a projektben be kell állítani, a leírása nem volt mindenre kiterjedő. E mellett a verziókkal is bőven el van maradva (nem érdemes egy új projektet 4.1-en kezdeni, például)

Merge request reports