Skip to content

ItemSpawner Working.

benxidosz requested to merge Item_Generating_UNI_39 into master

Egy camera állásba a megadott min és max közti darab számú itemet spawnol (külön coin és külön special)

Merge request reports