Skip to content

Fix: Base urls undefined

Gál Dániel requested to merge fix/env-vars into master

Az env varok nem jöttek át a .env-ből, ez lett most fixed. Docker compose fileba kell még egy sor a frontendhez az environment helyett:

    env_file:
      - ./frontend/.env

.env.dist írja le hogy milyen env var lehetőségek vannak, és tartalmazza a defaultokat.

Env varokat a next.config.js-ben is meg kell adni: https://nextjs.org/docs/api-reference/next.config.js/environment-variables

Merge request reports