Commit 10135a02 authored by Andris Borbás's avatar Andris Borbás
Browse files

Add homework description

parent 06b0c2a4
# schdesign-web-tutorial-2
## Visual Studio Code
- Letöltés: https://code.visualstudio.com/Download
### Használandó kiegészítők
A vscode-ot megnyitva bal oldalt találjuk meg a kiegészítőket _(Extensions)_. Itt keressünk rá az alábbiakra és telepítsük őket:
- Live Server
- HTML CSS Support
### Gyorsgombok
| Gyorsgomb | Mit csinál? |
| -------------- | ------------------------------------------------------------------------- |
| `CTRL+SHIFT+P` | Command Pallet megnyitása _(parancsokra tudunk rákeresni és kiadni őket)_ |
| `SHIFT+ALT+F` | Kód automatikus formázása |
## Projekthez szükséges fájlok
A naptár ekészítése során az alábbi fájlok fognak nekünk kelleni:
Az schdesign haladó web tutorialon elkászített projekt clean -ebb kódja.
## Házi feladat
A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az elkészítése. Ehhez használd nyugodtan azt a kódot, amit a workshop ideje alatt készítettél, vagy az itt található mintakódot.
A workshopon való jelenlét megszerzéséhez szükséges a házi feladatnak az elkészítése.
Ehhez használd nyugodtan azt a kódot, amit a workshop ideje alatt készítettél, vagy az itt található mintakódot.
### Feladatok
1. Legyen egyszerűen sötét témájúvá váltható a naptár!
1. _Hint: lehet érdemes külön css fájlt és (1 db) osztályt létrehozni_
2. Legyen több esemény stílus!
1. _Hint: most minden esemény ugyan olyan, lehessen pl. színt, szövegtípust stb. választani._
3. Legyen CSS változón keresztül módosítható a naptár tetejének és időoszlopának a színe!
1. _Hint: nézz utána hogyan kell CSS változót létrehozni és ügyelj arra, hogy jó helyen hozd őket létre._
1. A sötét témát lehessen egy gombbal állítani
1. _Hint: classlist_
2. Lehessen szerkeszteni az eseményeket (törölni is)
1. _Hint: egy másik dialogbox a portalban vagy akár ugyanabba betölteni az adatokat és szerkesztés / törlés._
3. Extra (nem kötelező): Valami jobb megoldás a mobil nézetre
Beadni a [hazi@schdesign.hu](mailto:hazi@schdesign.hu) email címre lehet.
......
Supports Markdown
0% or .
You are about to add 0 people to the discussion. Proceed with caution.
Finish editing this message first!
Please register or to comment